V SOBOTU SA OTVORIA REFERENDOVÉ MIESTNOSTI AJ V NAŠOM MESTE Vytvorených je 78 volebných okrskov a volebných miestností, v ktorý…

V SOBOTU SA OTVORIA REFERENDOVÉ MIESTNOSTI AJ V NAŠOM MESTE

Vytvorených je 78 volebných okrskov a volebných miestností, v ktorých bude možné hlasovať 21. januára tohto roka od 7:00 do 22:00 hod. Kompletný zoznam je zverejnený na webe ➡️ https://cdn.banskabystrica.sk/2022/11/Okrsky-pre-referendum-na-uzemi-mesta-Banska-Bystrica.pdf

👉 Ak sa rozhodnete zúčastniť na referende mimo svojho trvalého bydliska, môžete o vydanie hlasovacieho preukazu požiadať počas úradných hodín na Matričnom úrade a ohlasovni pobytu. Najneskôr ale v posledný pracovný deň pred referendom, a to 20. januára 2023 do 15:00 hod. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

✅ meno a priezvisko,
✅ rodné číslo,
✅ štátnu príslušnosť,
✅ adresu trvalého pobytu
✅ a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec preukaz doručí.

👉 O špeciálny spôsob hlasovania môže požiadať každý, kto má ku dňu uskutočnenia referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ako aj osoba, ktorá žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Žiadosť sa podáva zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie do piatka, 20. januára tohto roka najneskôr do 12:00 hod. na tel. čísle 048/4306 288.

👉 Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov môžete požiadať obec, resp. mesto o voľbu do prenosnej volebnej schránky. Urobiť tak môžete v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod. na tel. číslach 048/4330 720 a 4330 726. ℹ️ V deň referenda, 21. januára 2023 najneskôr do 18:00 hod., je možné o voľbu mimo volebnej miestnosti požiadať priamo okrskovú volebnú komisiu na tel. číslach 048/4330 311 alebo 4330 314.

Viac informácií nájdete na stránke ➡️ https://www.banskabystrica.sk/samosprava/referendum-2023/

📷 TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy