Photos from Poprad – oficiálna stránka mesta’s post

🔵 MESTO ZÍSKALO FINANCIE NA SOCIÁLNE VECI A KULTÚRU 🔵

🔹 Mesto Poprad bolo úspešné s dvoma projektami v sociálnej oblasti. Na rekonštrukciu a zateplenie nocľahárne na Levočskej ulici získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 478 431,08 €. Potrebné spolufinancovanie bude činiť 25 180,58 €. Realizáciou tohto projektu sa vytvoria dôstojné podmienky na poskytovanie krízovej intervencie zameranej na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie ľudí bez domova.

🔹 Ďalším úspešným projektom je vybudovanie komunitného centra v Poprade-Matejovciach. Získaný nenávratný finančný príspevok je vo výške 488 710,44 €, spolufinancovanie mesta je v sume 25 721,60 €. Vybudovanie tejto sociálnej infraštruktúry bude slúžiť na kvalitnejšiu prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva, pomôže pri ich sociálnom začleňovaní, vzdelávaní i využívaní voľnočasových aktivít.

🔹 Podmienkou realizácie týchto projektov je úspešné verejné obstarávanie, ktoré mesto plánuje realizovať čo najskôr. Získané prostriedky sú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov z dobiehajúceho programového obdobia, preto obidva projekty musia byť zrealizované a ukončené do konca roku 2023.

🔹 Mesto Poprad získalo finančné prostriedky aj na modernizáciu materiálno-technického vybavenia Domu kultúry. Ide o výmenu a doplnenie svetelného parku a zvukovej techniky divadelnej sály, ako aj zvýšenie hygienických štandardov v celom objekte. K dispozícii na tento účel bude získaný nenávratný finančný príspevok vo výške 184 186,99 €, pričom spolufinancovanie mesta činí 9 694,05 €.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy