Photos from Nitriansky samosprávny kraj’s post

Nitriansky SAMOSPRÁVNY KRAJ participatívne rieši zložité témy v sociálnej oblasti

Prevencia a eliminácia násilia páchanom na ženách je dôležitou témou, ktorá by mala rezonovať v spoločnosti. NSK vypracováva pre aplikovanie v praxi Regionálny akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách. Gestorom akčného plánu je odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Potreba aktualizácie Regionálneho akčného plánu NSK na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2021 – 2022, priniesla multiinštitucionálne stretnutie organizácii aktívne pôsobiaci pri poskytovaní pomoci ženám zažívajúcim násilie. Zdieľanie praktických skúseností z terénu získava vstupné informácie pre tvorbu s úlohou zapojenia aj verejnosti.

Autor správy, foto a správu publikoval Nitriansky samosprávny kraj on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy