Photos from Ministerstvo životného prostredia SR’s post

Environmentálne zhromaždenie OSN – UNEA-6: Minister Budaj vyzval na celosvetové úsilie za čistú a zdravú planétu 🌍

✅ V týchto dňoch sa uskutočnilo spoločné online zasadnutie orgánov, ktoré pripravujú nasledujúce, v poradí už šieste, zasadnutie Environmentálneho zhromaždenia Organizácie spojených národov (UNEA 6): Byra UNEA 6 a Byra Výboru stálych predstaviteľov (Byra CPR). Minister životného prostredia Ján Budaj ako podpredseda Byra UNEA 6 zastupuje 23 krajín strednej a východnej Európy a dohliada na implementáciu rezolúcií prijatých na predchádzajúcich zasadnutiach UNEA. Zároveň tiež určuje tematické zameranie tohto fóra.

🤝 Členovia oboch výborov, Byra UNEA 6 a Byra CPR, sa jednohlasne zhodli na nosnej téme nasledujúceho zasadnutia UNEA : Efektívne, inkluzívne a udržateľné multilaterálne opatrenia na boj proti zmene klímy, strate biodiverzity a znečisteniu. Aktuálne kroky členov byra smerujú k príprave spoločného návrhu ministerského vyhlásenia 6. zasadnutia Environmentálneho zhromaždenia OSN. Spoločný návrh vyhlásenia musí vychádzať z medzinárodného úsilia pri spoločnom riešení otázok, ktoré súvisia s bojom proti zmene klímy, strate biodiverzity a znečisteniu.

👉 Podľa ministra Jána Budaja je dôležité presadzovať a dodržiavať právne predpisy v oblasti životného prostredia a tiež globálne a regionálne multilaterálne environmentálne dohody. „Chcem apelovať na to, aby sme nezabudli na rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN z minulého roka, ktoré uznalo právo na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredia ako ľudské právo,“ zdôraznil minister Budaj.

ℹ️ Minister životného prostredia Ján Budaj bol za podpredsedu Byra UNEA6 zvolený počas 5. zasadnutia Environmentálneho zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo v marci 2022 v Nairobi. Byro UNEA 6 má celkovo 10 členov. Na jeho čele stojí jeho prezidentka Leila Benali, ministerka pre energetickú transformáciu a trvalo udržateľný rozvoj Marockého kráľovstva. Členovia Byra sa stretávajú minimálne štyrikrát ročne. Konečné prijatie ministerskej deklarácie sa očakáva počas 6. zasadnutia Environmentálneho zhromaždenia Organizácie spojených národov – UNEA 6 – na prelome februára a marca 2024.

#mžpsr #janbudaj #UNEA #OSN

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy