Photos from Ministerstvo životného prostredia SR’s post

Historicky prvý klimatický zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaní 🤝

✅ Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dlho očakávaný klimatický zákon. Návrh zákona vychádza z celospoločenskej požiadavky na riešenie klimatickej krízy a opiera sa o európsku legislatívu.

🟢 Záujmom MŽP SR je prijať taký zákon o klíme, ktorý privedie Slovensko do éry uhlíkovej neutrality. Takýto prechod bude úspešný len vtedy, ak zaň budú zodpovedné všetky rezorty štátnej a verejnej správy. Minister životného prostredia Ján Budaj zdôraznil, že cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 o najmenej 55% v porovnaní s ich úrovňou v roku 1990 sa vzťahuje na všetky sektory a všetky ministerstvá. „Dosiahnuť cieľ zníženia emisií do roku 2030 je našou spoločnou úlohou. Nemôžeme byť úspešní, ak ostatné ministerstvá od toho dajú ruky preč. Postoj k ochrane klímy nemôže byť predmetom politických diskusií. V tejto otázke musíme byť jednotní,“ podčiarkol šéf envirorezortu.

💪 Silnou stránkou návrhu je, že na jednej strane stanovuje konkrétne sektorové klimatické ciele pre sektory mimo európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS), ako je cestná doprava, budovy, poľnohospodárstvo, sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva a odpady.

➡ Na strane druhej definuje povinnosti a zodpovednosť jednotlivých ministerstiev v oblasti plnenia týchto cieľov prostredníctvom sektorových klimatických plánov.
V návrhu zákona je zakotvený vznik Rady pre klimatickú zodpovednosť, nezávislého, odborného, poradného a koordinačného orgánu. Hlavnou úlohou rady bude zhodnotenie pokroku jednotlivých ministerstiev pri napĺňaní sektorových klimatických cieľov.

❗ Návrh nového zákona zároveň dáva do rúk verejnosti silnú zbraň v podobe inštitútu klimatickej žaloby. To znamená, že občania budú mať možnosť podať žalobu na orgán verejnej správy za nedostatočné plnenie svojich záväzkov.

➡ Dosiahnutie klimatickej neutrality nie je možné bez aktívnej spolupráce územnej samosprávy. Návrh klimatického zákona stanovuje aj jej povinnosti.

👉 V návrhu zákona je ďalej samostatne určený systém s mechanizmom reportovania údajov a sankcie za ich neposkytnutie.

✅ Po vyhodnotení pripomienok, vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ministerstvo životného prostredia predloží návrh zákona na rokovanie vlády a po jeho schválení do Národnej rady Slovenskej republiky.

#mžpsr #klima #klimatickazmena #climate #Slovensko #zakon

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy