Photos from Košice – Mesto Košice’s post

PRÍRODNÝ CINTORÍN „LES SPOMIENOK“ SA STAL PRE KOŠIČANOV EKOLOGICKOU ALTERNATÍVOU V POCHOVÁVANÍ 🕯✨

Správa mestskej zelene v Košiciach v spolupráci s Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica otvorili 2. novembra 2021 prvý prírodný cintorín na východe Slovenka, ktorý sa nachádza v blízkosti areálu krematória na Zelenom dvore. Les spomienok, ako sa pietne miesto nazýva, ponúkol obyvateľom mesta alternatívu v podobe prírode blízkeho pochovávania. Po prvom roku fungovania v ňom našlo miesto posledného odpočinku 20 zosnulých. Ďalších desať miest si záujemcovia zarezervovali a prenajali, čím je aktuálne obsadených 30 z celkového počtu 119 miest na cintoríne. 🙌

Záujem o alternatívne pochovávanie počas prvých dvanástich mesiacov existencie „Lesu spomienok“ ukázal, že otvoriť pietne miesto fungujúce prírode blízkym spôsobom, bez produkcie odpadu a bez tradičných kamenných náhrobných kameňov malo zmysel. Potvrdzuje to najmä záujem zo strany verejnosti, ktorá na tomto mieste našla možnosť ekologického pochovávania a spomínania na zosnulých v prírodnom prostredí. 🌳🌱

☝️ Fungovanie prírodného cintorína má svoje pravidlá. Jeho prevádzka nevytvára odpad, pričom v rámci spomienky na zosnulých môžu byť na pietnych miestach umiestnené iba prírodné kompostovateľné materiály. Popol zosnulých sa ukladá do zeme v špeciálnej kompostovateľnej urne ⚱️ alebo vsypom do vyhĺbenej jamy. Návštevníkov víta vstupná brána, od ktorej sa vinie chodník ku centrálnemu kameňu, kde sa konajú posledné rozlúčky. Hrobové miesta sú sústredené v kružniciach okolo stromov a mená pochovaných sa dajú nájsť na kovových tabuľkách z cor-tenu. Nenachádzajú sa tu klasické kamenné náhrobky ani chodníky, pohybovať sa dá po chodníkoch z drevnej štiepky.

Sezóna v Lese spomienok skončila Dušičkovou slávnosťou 29. októbra 2022, ktorej sa zúčastnil aj primátor mesta Košice Jaro Polaček a zástupca primátora Marcel Gibóda, ktorý patril k iniciátorom myšlienky vzniku prírodného cintorína v Košiciach. 👐 V zime sa v Lese spomienok nepochováva. Rešpektujú sa tak prírodné procesy a priestoru sa dáva čas na oddych a regeneráciu. S pochovávaním sa opäť začne začiatkom vegetačného obdobia v apríli. 🗓

Zdroj: SMsZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy