INTEGROVANNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM PREJDE ZMENAMI Novelu zákona o integrovanom záchrannom systéme dnes schválil parlament. Zmeny pri…

INTEGROVANNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM PREJDE ZMENAMI

Novelu zákona o integrovanom záchrannom systéme dnes schválil parlament. Zmeny prispôsobujú legislatívu na realizáciu rozvojových a reformných opatrení vyplývajúcich z Plán obnovy a odolnosti SR. Posilňuje sa pôsobnosť Ministerstva vnútra SR na úrovni riadenia a koordinácie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.

💬 „Záchranný systém nám pomáha v najkritickejších situáciách, kedy je ohrozené zdravie či ľudský život. Po ohlásení udalosti je dôležitý rýchly zásah a kooperácia jednotlivých zložiek záchranného systému, a preto je potrebné tento systém či koordináciu postupov záchranných zložiek neustále vyvíjať,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec.

Prinášame prehľad zmien:

👉 Zavádza sa akreditácia ostatných záchranných zložiek, podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je ochrana života, zdravia a majetku.

👉 Vytvára sa možnosť budovania integrovaných bezpečnostných centier, spoločných pracovísk koordinačného strediska integrovaného záchranného systému na úrovni kraja. Vytvoria sa tak moderné krízové manažérske a technologické priestory s benefitom okamžitej bezprostrednej operatívnej a preventívnej spolupráce záchranných zložiek.

👉 Zavádza sa odborná spôsobilosť na úseku integrovaného záchranného systému ako predpokladu na výkon činnosti operátora koordinačného strediska integrovaného záchranného systému.

👉 Zvyšuje sa aj odborná úroveň jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému rozšírením odbornej prípravy.

👉 Precizuje sa spôsob poskytovania pomoci v tiesni na strategickej, operačnej a taktickej úrovni, zásady krízovej komunikácie, krízovej intervencie, psychosociálnej prvej pomoci či vzdelávanie v cudzom jazyku.

👉 Personálne sa posilnia okresné úrady v sídle kraja, ktoré činnosť koordinačných stredísk vykonávajú. Operátori operačného strediska záchrannej zdravotnej služby budú túto činnosť vykonávať len na vyžiadanie okresného úradu.

👉 Po novom sa súčasťou základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému stáva Policajný zbor. Súčasťou ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému sa stáva Slovenská inšpekcia životného prostredia.

👉 Rozširuje sa možnosť udeliť pokutu za úmyselné zneužitie aj na národné čísla tiesňového volania 150,155 a 158 (doteraz zákon upravoval len zneužitie čísla 112). Za úmyselné blokovanie čísla tiesňového volania neodôvodneným volaním, vyžiadaním pomoci alebo zaslaním SMS môže okresný úrad uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur.

Civilná ochrana & 112

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy