VÝRAZNE NAVYŠUJEME PROSTRIEDKY NA ÚDRŽBU OBJEKTOV REZORTU OBRANY 🔝🛠 Pri plánovaní priorít rezortu na rok 2023 je našou kľúčovou…

VÝRAZNE NAVYŠUJEME PROSTRIEDKY NA ÚDRŽBU OBJEKTOV REZORTU OBRANY 🔝🛠

Pri plánovaní priorít rezortu na rok 2023 je našou kľúčovou témou zlepšovanie podmienok, v ktorých pracujú naši vojaci a zamestnanci. Preto sme v tzv. Pláne rutinnej a štandardnej údržby na rok 2023 vyčlenili historicky najvyššiu sumu 24 500 000 € na opravy a zveľadenie priestorov a objektov, ktoré si to vyžadujú. Finančnú podporu smerujeme do všetkých regiónov podľa požiadaviek jednotlivých užívateľov a stredísk prevádzky objektov.

📈 Od roku 2021 výrazne navyšujeme rozpočet na údržbu. Kým v rokoch 2018 – 2020 boli celkové výdavky na údržbu 12 840 523 €, tak v období r. 2021 – 2023 sú investície do opráv už vo výške 50 884 949 €, teda až štvornásobne vyššie. Už minulý rok sme na údržbu vynaložili o 70 % finančných prostriedkov viac, ako bolo pôvodne plánované.

✅ Reálne tak priebežne plníme úlohu Programového vyhlásenia vlády SR týkajúcu sa zvýšenia finančných prostriedkov na zlepšenie stavebno-technického stavu budov a objektov v užívaní OS SR a MO SR.

Tieto finančné prostriedky sú určené okrem iného na opravy:
📌 striech, výmenu okien a opravy sociálnych zariadení
📌 fasád, cestných komunikácií a športovísk
📌 prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

Rokmi zanedbaný stav objektov využívaných ozbrojenými silami a MO SR je výzvou, ktorej sa nebojíme a na ktorej pracujeme. S jediným cieľom: zlepšiť podmienky našim vojakom. Opravy zároveň opravy prispievajú k znižovaniu energetických nákladov budov, čím myslíme aj na budúcnosť – šetríme financie aj prírodné zdroje. ♻️

#modernevojenstvo #mosr #ossr #infrastruktura #investicia #oprava

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo obrany Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy