This content isn’t available right now

🌱Environmentálny fond aktuálne vyhlasuje dotáciu na zatepľovanie verejných budov 🏢

📉Pomoc pri znižovaní energetickej náročnosti existujúcich verejných budov poskytuje Environmentálny fond až do výšky 400 000 eur na jednu žiadosť.

Oprávnení žiadatelia:
➡️obce a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
➡️samosprávne kraje a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
➡️právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Čo je možné z dotácie realizovať❓

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
2. zateplenie/výmena strechy
3. výmena okien, dverí a sklenených stien
4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Ako vedľajšie aktivity je možné realizovať aj:

1.modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody
2. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
3. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
4. prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
5. výsadba stromov
6. dažďová záhrada
7. realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba

Viac informácii nájdete tu: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/12/Specifikacia_oblast-L_2023.pdf

☎️V prípade otázok môžete kontaktovať Enviromentálny fond v pracovných dňoch od 8:30 do 15:00 na bezplatnej infolinke 0800 242 242.

When this happens, it’s usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it’s been deleted. Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy