SPOMÍNAME NA OBETE HOLOKAUSTU, BOJ PROTI EXTRÉMIZMU NEMÔŽEME NIKDY VZDAŤ Pred 78 rokmi v roku 1945 bol oslobodený najväčší naci…

SPOMÍNAME NA OBETE HOLOKAUSTU, BOJ PROTI EXTRÉMIZMU NEMÔŽEME NIKDY VZDAŤ

Pred 78 rokmi v roku 1945 bol oslobodený najväčší nacistický vyhladzovací tábor Osvienčim. Svet si tento deň – 27. január – pripomína ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu, ktorý je temnou stránkou aj slovenských dejín. Zločiny holokaustu nemôžu ostať v zabudnutí ani v 21. storočí a je potrebné na ne poukazovať, aby sa už nikdy viac neopakovali.

😢 Antidemokratický a totalitný režim slovenského štátu počas druhej svetovej vojny zbavil židovských občanov základných ľudských práv a slobôd, majetku a nakoniec aj deportoval desaťtisíce z nich do koncentračných táborov, v ktorých väčšina zahynula v plynových komorách. Celkový počet židovských obetí holokaustu z územia vtedajšieho Slovenska tvorí asi 70 tisíc osôb.
😢 Spolu bolo počas nacistickej genocídy zavraždených približne šesť miliónov Židov, pričom počet obetí holokaustu aj z radov ďalších skupín obyvateľstva je ešte vyšší.

🇸🇰 Slovenská republika je dnes demokratický štát a zaručuje základné práva a slobody všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

VZOSTUP NENÁVISTNÝCH PREJAVOV
➡️ Ohrozením demokracie je práve extrémizmus a radikalizmus, ktorého prejavom čelíme aj v súčasnosti. Celou spoločnosťou otriasol naposledy brutálny útok namierený proti skupine obyvateľstva – LGBTI+ komunite z októbra minulého roka.

➡️ Znepokojujúce zistenia priniesol prieskum verejnej mienky, ktorý realizoval v roku 2021 odbor prevencie kriminality MV SR. Tri štvrtiny opýtaných v ňom uviedlo, že vníma rapídny alebo mierny nárast nenávisti a nenávistných prejavov v spoločenskom diškurze, prípadne adresovanie nenávisti konkrétnym osobám a skupinám obyvateľstva.

BOJ PROTI EXTRÉMIZMU JE JEDNOU Z PRIORÍT MINISTERSTVA VNÚTRA SR
➡️ Okrem samotnej represie a postihovania páchateľov extrémistických trestných činov je dôležitou výzvou prevencia, v ktorej aktívne vystupujú zložky rezortu vnútra v súlade s vládou schválenou Koncepciou boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024.

➡️ Zameriavame sa na posilňovanie tolerancie a predchádzanie vzniku a šírenia predsudkov, nenávistných prejavov a aktivít smerujúcich k podpore a propagácii rasizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancií.

➡️ Dôležitou cieľovou skupinou sú deti a mládež, s ktorými pracuje Polícia Slovenskej republiky aj odbor Prevencia kriminality kancelárie ministra vnútra prostredníctvom preventívnych aktivít – besied a prednášok.
➡️ Spomenúť môžeme napríklad už niekoľkoročný celoslovenský projekt Detská policajná akadémia, ktorého súčasťou je problematika násilia, diskriminácie a rasizmu s názvom „Stop násiliu“ a „Každý je iný“. Témy upriamujú pozornosť na rôzne formy násilia, na rozdiely medzi rôznymi skupinami ľudí vychádzajúce z národnostného, rasového, etnického i náboženského pôvodu a majú v deťoch podporovať šírenie tolerancie, znášanlivosti, rešpektovanie rôznorodosti a poukázať na rovnosť všetkých ľudí nielen pred zákonom.

➡️ Prostredníctvom siete informačných kancelárií poskytuje Ministerstvo vnútra SR pomoc aj obetiam nenávistných trestných činov a extrémizmu.

📷 Deportácie židovského obyvateľstva z Bratislavy. Zdroj: MV SR, Slovenský národný archív, a. f. Slovenská tlačová kancelária

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy