Photos from Prešovský samosprávny kraj’s post

👥🏘STRETNUTIE STAROSTOV Z OKRESU SNINA K TÉME VODA, KANÁL, ČOV💧🚰

🔵Na Úrade PSK sme za účasti zástupcov Svetovej banky zorganizovali Informačné stretnutie 💦k prevádzke, správe a údržbe čistiarní odpadových vôd, a to so starostami obcí okresu Snina, ktoré sú zapojené do projektu Základná environmentálna infraštruktúra (voda, kanál) v danom okrese v rámci iniciatívy dobiehajúcim regiónom Catching up-Regions.

🔵Stretnutie bolo príkladom 🏠🏞dobrej praxe a nadviazalo na to októbrové v Ubli. Starostom 28 dotknutých obcí okresu bola bližšie predstavená téma prevádzky ČOV a jej druhy na konkrétnych príkladoch, aby sa pre ich obec našlo to najlepšie riešenie – aeróbne čistenie odpadových vôd pre malé obce, prevádzka kontajnerovej ČOV pre IBV či vegetačnej ČOV.

🟢Prešovský samosprávny kraj je súčasťou Catching up-Regions od roku 2018👍. K zlepšeniu situácie v dobiehajúcich okresoch, aj v okr. Snina, prispieva súčinnosťou na projektovom riadení, riešení prekážok a realizácii aktivít v rámci vybudovania nových zdrojov podzemnej vody. 🤝A to v úzkej spolupráci zo slovenskými a zahraničnými expertmi.

🟢Našou snahou je podporiť 📈potenciál okresu Snina a prispieť k rozvoju tohto regiónu. Vybudovanie nových zdrojov pitnej vody a odkanalizovanie sídelných aglomerácií povedie okrem zlepšenia environmentálnej infraštruktúry aj k lepšiemu životnému prostrediu v okrese.

#catchingupregions #svetovabanka #europskakomisia #MIRRI #Snina

Autor správy, foto a správu publikoval Prešovský samosprávny kraj on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy