Photos from Ministerstvo životného prostredia SR’s post

Na zlepšenie triedeného zberu v obciach pôjde 26 miliónov eur🤝

✅ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo pred Vianocami projekty na podporu triedenia zberu komunálnych odpadov zo zdrojov Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) takmer v šesťdesiatich obciach celkovo za 26 miliónov eur. Schválené projekty zabezpečia triedenie ďalších takmer 35 tisíc ton komunálneho odpadu ročne.

🟢 Minister životného prostredia Ján Budaj zdôraznil, že dôsledné triedenie komunálnych odpadov vytvára základ pre ich opätovné využitie, najmä recykláciu. „Projekty sú zamerané predovšetkým na budovanie nových, alebo zvyšovanie kapacít existujúcich zberných dvorov, veľkokapacitných kontajnerov na odpady, zberových vozidiel a iných strojov na zvoz a nakladanie s odpadmi, či zariadení na mechanickú úpravu vybraných vytriedených zložiek komunálnych odpadov. Podporujeme úsilie obcí budovať cirkulárnu ekonomiku,“ povedal minister Budaj.

ℹ️ MŽP SR už podporilo z OP KŽP celkovo 6 projektov za 19 mil. eur z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na projekty, zamerané na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu

❕ Minister Budaj v tejto súvislosti upozornil na možnosť predkladať do 31. januára 2023 žiadosti, ktoré podporia vybudovanie zariadení na spracovanie zmesového komunálneho odpadu. „Tieto zariadenia však už nebude možné podporiť v rámci nového Programu Slovensko,“ uzavrel minister Budaj.

ℹ️ Samosprávy s vysokou mierou vytriedenia komunálnych odpadov z domácností a znižujúcou mierou množstva zmesového, teda nevytriedeného odpadu, budú mať nižšie náklady na úpravu zmesového odpadu po jej zavedení.

✅ MŽP SR presadzuje riešenia, ktoré podporujú triedenie a recykláciu a znižujú skládkovanie komunálnych odpadov. „Predchádzajúce vládne garnitúry si zakrývali oči pred opatreniami, ktoré mali znížiť objem skládkovaných komunálnych odpadov. Situáciu postupne zlepšujeme,“ podčiarkol minister Budaj.

➡️ Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.minzp.sk/spravy/na-zlepsenie-triedeneho-zberu-obciach-pojde-26-milionov-eur.html

#mžpsr #odpady #recyklácia #Slovensko #recycle #skládka

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy