Photos from Ministerstvo životného prostredia SR’s post

Svetový deň mokradí si pripomíname 2. februára na výročie podpísania Ramsarského dohovoru , ktorého cieľom je práve ochrana mokradí. Na Slovensku máme v zozname mokradí medzinárodného významu zapísaných 14 území, tzv. ramsarských lokalít. 🌿💧

Medzi najznámejšie ramsarské lokality na Slovensku patria:

🟢 Senianske rybníky v okrese Michalovce a Sobrance
🟢 Dunajské luhy
🟢 Rieka Orava a jej prítoky
🟢 Poiplie
🟢 Mokrade Turca
🟢 Latorica
🟢 Jaskyne Demänovskej doliny

ℹ Mokrade patria k najohrozenejším ekosystémom na svete. Od roku 1970 svet prišiel o viac ako 35 % mokradí. Tento unikátny ekosystém je prostredím pre život a rozmnožovanie pre približne 40 % všetkých druhov rastlín a živočíchov.

🤝 Medzi ich najdôležitejšie funkcie patrí:

✅ zachovanie biodiverzity rastlín a zvierat.
✅ sú prirodzeným filtrom na vodu a dokážu chrániť prostredie pred záplavami či nadmernými zrážkami.
✅ niektoré typy mokradí, najmä mangrovy či rašeliniská, sú výnimočne efektívne v pohlcovaní uhlíka.
✅ mokrade vytvárajú prostredie pre lov rýb, turizmus a relax

#mžpsr #šopsr #mokrade #voda #život #Slovensko #GenerationRestoration #ForWetlands #WorldWetlandsDay #priroda #biodiverzita

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy