Photos from Mesto Banská Bystrica’s post

AKÁ BUDE BUDÚCNOSŤ PETERMANOVEJ VEŽE?

Petermanova veža ako súčasť mestského hradu Barbakán na Námestí Štefana Moysesa je v súčasnosti, okrem zvonenia, nevyužitá. Strategická poloha pamiatky v centre mesta ponúka široký potenciál využitia na kultúrne účely, ako aj pre rozvoj cestovného ruchu v meste i v celom regióne. Samospráva preto hľadá možnosti ako sprístupniť vežu v treťom nadzemnom podlaží, vytvoriť v nej expozíciu hradného areálu, vyriešiť otázku vyhliadky a blízkeho okolia veže. Konkrétne návrhy by mala priniesť verejná súťaž, ktorá potrvá do 14. apríla 2023.

Návrhy bude prostredníctvom hlasovania a diskusie hodnotiť porota, ktorú tvoria autorizovaní architekti zo Slovenskej a Českej komory architektov, zástupcovia Krajského pamiatkového úradu v Žiline a Banskej Bystrici, ale aj prizvaní experti, zastupujúci cestovný ruch, archeológovia či historici.

Výsledky súťaže budú slúžiť ako jeden z podkladov pre budúcu diskusiu, úvahy o využití územia a následné obstaranie projektovej dokumentácie. Súťažné zadanie, podmienky a všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke mesta, konkrétne na tomto odkaze: https://www.banskabystrica.sk/petermanova-veza/.

Foto: N.Kuklovsky, MsÚ

Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Banská Bystrica on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy