Photos from Košice – Mesto Košice’s post

NAJKRAJŠIA GOTICKÁ LISTINA MÁ 600 ROKOV 📜🙌

Mesto Košice si v týchto dňoch pripomína významné historické jubileum – 600 rokov od udelenia druhej erbovej listiny mesta Košice, ktorá je najkrajším gotickým dokumentom.

Archív mesta Košice zachováva nesmierne bohaté dedičstvo, ktoré svedčí o slávnej histórii nášho mesta. Jeho súčasťou sú unikátne dokumenty nevyčísliteľnej hodnoty. Patrí k nim aj druhá erbová listina vydaná kráľom Žigmundom Luxemburským v roku 1423, teda pred 600 rokmi. Listinu považujú odborníci za najkrajší gotický dokument zachovaný v mestskom archíve.

Panovník v erbovej listine mestu dovolil používať delený štít, ktorý pozostával z modrej hlavy, v ktorej sú tri zlaté ľalie, ⚜️ dolné pole bolo sedemkrát strieborno-červeno delené.

Košický mestský erb vychádzal v duchu mestského erbovníctva 14. storočia z panovníkovho erbu. Keďže to bolo obdobie živej heraldiky, Košice nedostali úplný erb, ako bolo vtedy zvykom pri fyzických osobách, teda so štítom, prilbou a klenotom. Listina bola navyše vydaná len v patentovej forme (typ oznamovacej listiny v jednoduchom vyhotovení). Kráľ Ľudovít I. z Anjou v nej Košičanov nabádal, aby požiadali o vydanie plnohodnotnej privilegiálnej listiny. Z neznámeho dôvodu sa tak stalo až o 54 rokov neskôr.

So žiadosťou sa pred kráľa Žigmunda Luxemburského dostavil košický mešťan a prísažný Ladislav Knol, ktorý dosiahol vydanie novej armálnej listiny 31. januára 1423 v Bratislave. Listina už bola vydaná v privilegiálnej forme. Za úspech však nemožno pokladať ničím neobohatené a takmer doslovne prepísané oprávnenie z pôvodnej listiny spočívajúce v jeho používaní na zástave a len na posielacej a tajnej pečati. Na veľkej (autentickej) pečati mesto aj naďalej používalo sv. Alžbetu Uhorskú, resp. Durínsku, patrónku farského kostola.

Aká bola teda novoudelená podoba mestského erbu? Štít ostal nezmenený (delený štít s modrou hlavou s troma zlatými ľaliami a dolným sedemkrát strieborno-červeno deleným poľom). Pribudol však anjel ako nosič štítu. Anjel bol odetý do červeného šatu zlatom prepásaného cez prsia do tvaru ondrejského kríža, na hlave mal zlatý prstencový diadém, 👑 z ktorého vyrastal jednoduchý latinský kríž. Zaujímavosťou na listine je, že v pravom dolnom rohu je namaľovaný aj erb vtedajšieho richtára mesta Jána (Johanesa) Hebenstreyta.

Vývoj erbu mesta Košice je významným príspevkom pre dejiny uhorskej i európskej mestskej heraldiky. Mesto Košice je jedinečné nielen tým, že má najstaršiu zachovanú mestskú erbovú listinu v Európe, ale aj tým, že v priebehu 133 rokov dostalo až štyri erbové listiny. 📜

Zdroj: MB, Archív mesta Košice

Autor správy, foto a správu publikoval Košice – Mesto Košice on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy