Photos from Bratislava – hlavné mesto SR’s post

🛤️ Na stavbe predĺženia električkovej trate do Petržalky zhotoviteľ pokračuje s kladením koľajníc, a to od Pajštúnskej ulice v smere na Janíkov dvor. Samotnej betonáži hornej dosky pevnej jazdnej dráhy spolu s koľajnicami predchádzajú práce ukladania antivibračnej rohože, realizácia armatúry, debnenia a konštrukcie, na ktorú sú pri betonáži koľajnice zavesené. Práce naďalej prebiehajú aj na združenom moste na Rusovskej ceste, kde sa viaže mostná výstuž a realizuje debnenie. Na Jantárovej ceste v úseku od Lietavskej po Betliarsku prebehla pokládka CBGM, jednej z konštrukčných vrstiev vozovky. Po vytvrdnutí vrstvy bude kladený asfalt. V tomto úseku tiež boli uložené všetky cestné obrubníky. Na konci trate, v úseku Janíkov dvor, pokračuje rezanie stien mosta Panónska, realizuje sa opláštenie veľkej haly dennej kontroly a ošetrenia, a stabilizácia zemného podložia na obratisku.

Električková trať je jednou z najdôležitejších stavieb mesta a nie je tajomstvom, že s tempom prác zhotoviteľa mesto nie je spokojné. Stavbu síce z časti spomalili aj niektoré objektívne skutočnosti, akými sú napríklad nárast cien materiálov v dôsledku vojny na Ukrajine, odhalená nelegálna skládka odpadu z čias výstavby sídliska, ktorú treba riešiť ako environmentálnu záťaž, alebo výrazne hlbšie základy protitankovej steny, než aké predpokladal pôvodný projekt. Podstatné však je, že mesto aktuálne rokuje s vedením zhotoviteľskej firmy, aby výrazne zintenzívnil práce na stavbe. Robíme všetko preto, aby nová električka v Petržalke jazdila čo najskôr.

📷 Marek Velček

Autor správy, foto a správu publikoval Bratislava – hlavné mesto SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy