PARAGRAF 363 – DOBRÝ ALEBO ZLÝ PÁN? Tento paragraf bol už použitý aj na zrušenie trestného stíhania, kde ešte nebol obvinený n…

PARAGRAF 363 – DOBRÝ ALEBO ZLÝ PÁN?

Tento paragraf bol už použitý aj na zrušenie trestného stíhania, kde ešte nebol obvinený nikto. A tu je naozaj polemika, akým spôsobom sa má tento dôležitý nástroj používať? Pán generálny prokurátor ho použil viackrát. Použil ho správne? Sú na to rôzne názory.

Trestný poriadok hovorí, že generálny prokurátor môže použiť tento mimoriadny opravný prostriedok, ktorý mu zakladá právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie policajta alebo prokurátora, ak takým rozhodnutím, alebo v konaní, ktoré mu predchádzalo, bol porušený zákon.

Aj udalosti posledných dní ukázali, že je úplne na mieste, aby sa Ústavný súd vyjadril k využitiu tohto nástroja. Plne preto podporujem iniciatívu prezidentky SR v tejto veci.

Súhlasil by som so zmenou paragrafu 363? Určite áno. Tiež som toho názoru, že zmena ako taká v štruktúre prokuratúry na Slovensku a aj, samozrejme, od toho odvíjajúceho sa použitia takýchto opravných prostriedkov, by mala nastať. Som toho názoru, že paragraf 363 je do určitej miery u nás na Slovensku ojedinelý v tom zmysle, že voči nemu neexistuje žiadny opravný prostriedok.

Autor správy, foto a správu publikoval Roman Mikulec – minister vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy