ORGANIZUJETE V MESTE PLES, KONCERT ČI PREDSTAVENIE? Ak áno, usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí upozorňujeme na povin…

ORGANIZUJETE V MESTE PLES, KONCERT ČI PREDSTAVENIE?

Ak áno, usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí upozorňujeme na povinnosti, ktoré vyplývajú zo zák. č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Patria sem:

🎭divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,

🎤koncerty,

🎼hudobné a tanečné produkcie,

🎨výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,

🎺festivaly a prehliadky v oblasti kultúry i umenia,

💃tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,

🤹🏻artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

ℹ️Zámer usporiadať podujatie je potrebné písomne oznámiť mestskému úradu najneskôr sedem dní pred podujatím, v odôvodnenom prípade aj v kratšej lehote. V oznámení musí byť uvedené označenie a adresa usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podujatia, miesto a čas jeho konania. Akékoľvek zmeny v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

📌Mesto má pre tento účel k dispozícii tlačivo, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta, konkrétne na tomto odkaze: https://www.banskabystrica.sk/agendy/konanie-verejneho-kulturneho-podujatia/.

Autor správy, foto a správu publikoval Mesto Banská Bystrica on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy