NÁDEJ PRE PACIENTOV SO ZLYHÁVAJÚCIMI OBLIČKAMI V Univerzitnej nemocnici Bratislava zrealizovali prvýkrát na Slovensku odborníci…

NÁDEJ PRE PACIENTOV SO ZLYHÁVAJÚCIMI OBLIČKAMI

V Univerzitnej nemocnici Bratislava zrealizovali prvýkrát na Slovensku odborníci z Transplantačného centra v Nemocnici akad. L. Dérera pod vedením doc. MUDr. Zuzany Žilinskej, PhD., MPH, MHA – ABO inkompatibilnú transplantáciu obličky od živého darcu.

Tento náročný proces prináša nádej a rozširuje dostupnosť transplantácie obličky od živého darcu väčšiemu počtu pacientov, ktorí by inak boli odkázaní čakať na obličku od darcu mŕtveho.

Medzi zásadné podmienky vykonania transplantácie obličky je ABO kompatibilita a negatívna krížová skúška. ABO kompatibilita znamená, podobne ako pri krvných transfúziách, zlučiteľnosť v krvných skupinách. Teda pacient podstupujúci transplantáciu obličky môže dostať obličku len od darcu s rovnakou krvnou skupinou alebo inou krvnou skupinou, ktorá je zlučiteľná s krvnou skupinou pacienta (vizualizované na obrázku).

V prípade, že pacient má živého darcu, je v prvom rade potrebné zistiť či darca má vhodnú krvnú skupinu. Ak by darca nebol vhodný, transplantácia obličky by sa v minulosti nepodarila, pretože by došlo k okamžitému zničeniu orgánu hneď po jeho transplantácii. V dôsledku ABO inkompatibility tak nebolo možné akceptovať mnohých živých darcov s nevhodnou krvnou skupinou a pacient so zlyhanými obličkami bol odkázaný čakať na darcu mŕtveho.

Toto však už dnes neplatí pretože zavedenie imunosupresív blokujúcich tvorbu protilátok a imunoadsorpcie, ktorá efektívne odstraňuje protilátky z krvi pacienta, umožnilo aj transplantácie obličiek napriek ABO inkompatibilite (krvnoskupinovej nevhodnosti). To sa podarilo v práve v Nemocnici akad. L. Dérera pri pacientovi, ktorému obličku daroval jeho otec.

„Udáva sa, že využitím tejto metódy je možné zvýšiť počet transplantácií obličiek od živých darcov až o 30%, skrátiť dobu čakania na obličku a zvýšiť dostupnosť transplantácie obličky ostatným pacientom čakajúcim na transplantáciu od darcu mŕtveho. Po dôslednej príprave a s cieľom rozšíriť dostupnosť transplantácií obličiek od živých darcov sme sa rozhodli začať program ABO inkompatibilných transplantácií obličiek v Univerzitnej nemocnici Bratislava.“ dodala doc. Zuzana Žilinská.

„Je to obrovská nádej pre všetkých pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu obličky a aj vďaka našim odborníkom z Transplantačného centra je pre nich takáto liečba na Slovensku dostupnejšia. Veľmi ma teší keď vidím ako sa pokroky v medicíne dotýkajú aj našich pacientov, a som veľmi vďačný za všetkých našich odborníkov, ktorí majú odvahu na inovatívne riešenia s výsledkom záchrany života alebo skvalitnenia každodenného fungovania pacienta.“ povedal MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Viac v tlačovej správe a statuse UNB:
https://www.unb.sk/abo-inkompatibilna-transplantacia-oblicky-prvykrat-uz-aj-na-slovensku/

https://www.facebook.com/UNBratislava/posts/3476369982593405

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy