NA SLOVENSKU BUDEME SEGREGOVAŤ DETI AJ NAĎALEJ (rozhodlo sa súčasné ministerstvo školstva) Na Slovensku máme aj také prípady, k…

NA SLOVENSKU BUDEME SEGREGOVAŤ DETI AJ NAĎALEJ (rozhodlo sa súčasné ministerstvo školstva)

Na Slovensku máme aj také prípady, kedy prichádza k segregovaniu detí v škole. Deti z osady napríklad chodia do inej budovy školy ako ostatné deti. Do menej farebnej, nie zrekonštruovanej, so starším nábytkom či vybavením. Alebo chodia do školy iným vchodom ako deti z majority. Alebo je budova je rozdelená na dve časti, v jednej sa vzdelávajú v špeciálnych triedach žiaci z rómskej menšiny a v druhej budove sú ostatní žiaci. Navzájom sa nestretávajú. Nechodia na spoločné predstavenia, výlety či iné kultúrne akcie školy.

Prípady, kedy dochádzalo k cielenému segregovaniu detí, sa objavili ešte nedávno. Preto aj pre segregáciu žiakov Slovensko čelí od roku 2015 kárnemu konaniu zo strany Európskej komisie a Slovensko malo stav napraviť.

Nie je to politicky populárna téma. Nezískava politické body. Ani hlasy vo voľbách. Jej riešenie je neskutočne dlhé. Dlhšie než iné zmeny v školstve. Ale je to mimoriadne naliehavé a dôležité. Pretože vzdelanie a podpora detí zo znevýhodneného prostredia je jedna z mála vecí, ktoré ich dokážu dostať zo začarovaného kruhu generačnej chudoby.

A donedávno v tomto štát robil veľmi málo, čo kritizovala aj Európska komisia.

Preto sme počas pôsobenia na ministerstve školstva urobili viacero krokov, ako to napraviť a ktoré sú aj súčasťou Plánu obnovy. Ale súčasné vedenie ministerstva robí kroky späť. Spomeniem tri príklady, ako sme chceli pomôcť:

💔 Vytvorili sme diagnostické štandardy, ktoré treba dodržiavať, aby sa zamedzilo chybnej diagnostike – Súčasné vedenie ministerstva štandardy neschválilo a tak chybná diagnostika detí môže pokračovať.

💔 Navrhli sme systém automatického prideľovania asistentov, školských psychológov a odborníkov – Súčasné vedenie ministerstva návrh zo zákona vyhodilo.

💔 Definovali sme segregáciu v návrhu zákona. Je to potrebné pre deti a aj jedna z podmienok Plánu obnovy – Súčasné vedenie ministerstva ju zo zákona vyhodilo.

❗️ Tu je kameň úrazu. Definícia segregácie bola kľúčová na to, aby sa postupne začala riešiť právne. Je aj nevyhnutnou podmienkou Plánu obnovy.

Sučasné vedenie ministerstva školstva ju ale zo zákona vyhodilo. Bez ohľadu na to, že sa to dotkne osudov desiatok tisíc detí. Bez ohľadu na to, že osud detí v kruhu generačnej chudoby je aj v rukách rezortu školstva. Bez ohľadu na to, že je to podmienka Plánu obnovy. Bez ohľadu na to, že Slovensku za to hrozí zastavenie eurofondov.

Vedenie ministerstva asi netrápia ani osudy detí, ani stovky miliónov eur, o ktoré školstvo príde. Je to smutná ukážka toho, ako tu dnes veci fungujú. Len preto, že ministerstvu školstva sa nechce „špiniť si ruky“ nepríjemnou témou.

P.S: Tu sú ďalšie opatrenia, ktoré sme na ministerstve v tejto oblasti zaviedli:
👉 Doučovanie a letné školy 3x po sebe
👉 Stratégia, opatrenia a pravidlá, ako pomôcť žiakom v riziku a znížiť prepadávanie
👉 Zvýšili sme počet asistentov, školských psychológov a odborníkov o 1000 z eurofondových projektov
👉 Predĺžili sme projekty na asistentov a inkluzívne tímy o rok (POP 1 a POP 2)
👉 V spolupráci so školami sme vytvorili manuál desegregácie, ktorý zbieral príklady dobrej praxe z terénu
👉 Dostali sme do MŠ pomocných vychovávateľov
👉 Vyhlásili sme výzvu na dobudovanie MŠ ako aj na rozšírenie ZŠ, ktoré učia na dve smeny (aj dnes také máme)
👉 Umožnili sme výučbu slovenského jazyka metódami cudzieho jazyka pre žiakov, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina.

Autor správy, foto a správu publikoval Branislav Gröhling – Vzdelanie je budúcnosť krajiny on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy