Ministerstvo spravodlivosti SR podniká v Belgicku kroky na objasnenie smrti Jozefa Chovanca Ministerstvo spravodlivosti SR poda…

Ministerstvo spravodlivosti SR podniká v Belgicku kroky na objasnenie smrti Jozefa Chovanca

Ministerstvo spravodlivosti SR podalo spolu s pani Chovancovou žiadosť o doplnenie vyšetrovacích úkonov vo veci objasnenia smrti Jozefa Chovanca. Uvedenú žiadosť belgická vyšetrujúca sudkyňa zamietla rozhodnutím z 23. januára 2023. Odvolací orgán Chambre de mise en accusation (trestná komora odvolacieho súdu) musí o opravnom prostriedku, ktorý bol voči rozhodnutiu vyšetrujúcej sudkyne podaný prostredníctvom nášho právneho zástupcu 3. februára 2023 rozhodnúť v čo najkratšom čase. V prípade, že bude odvolanie zamietnuté, Slovenská republika sa prostredníctvom právneho zástupcu môže obrátiť na Cour de Cassation (kasačný súd). Veríme, že odvolací súd posúdi vec nezaujato a nestranne a dôkladne sa vysporiada najmä s existujúcimi nezrovnalosťami v znaleckých posudkoch, ktoré sú kľúčové pre určenie spôsobu smrti J. Chovanca.

„Slovenská republika v plnej miere rešpektuje nezávislé postavenie justičných orgánov iného členského štátu Európskej únie. Z veľmi starostlivého posúdenia všetkých podkladov sme však vyhodnotili, že je v záujme spravodlivosti, aby doterajšie postupy belgických úradov boli preskúmané nadriadenými orgánmi, nakoľko nám z dostupných stanovísk súdnych znalcov vyvstávajú vážne pochybnosti o príčinách smrti nášho občana. Veríme, že naše argumenty budú zohľadnené a aj nami iniciované konania prispejú k dôveryhodnému prešetreniu celej tragédie,“ povedal minister spravodlivosti Viliam Karas.

Celú tlačovú správu nájdete na 👉 https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/ministerstvo-spravodlivosti-podnika-v-belgicku-kroky-na-objasnenia-smrti-jozefa-chovanca/

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo spravodlivosti SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy