EÚ: Budaj a ďalších 11 ministrov životného prostredia upozorňuje na dôležitosť ochrany vlka dravého ✅ Ministri životného prost…

EÚ: Budaj a ďalších 11 ministrov životného prostredia upozorňuje na dôležitosť ochrany vlka dravého

✅ Ministri životného prostredia z 12 členských štátov EÚ sa zhodli na výzve Európskej komisii (EK), aby uchovala súčasný stav ochrany vlka dravého a nepodliehala reakcii na náhodné incidenty, ako bol ten, čo vyvolal diskusiu o obmedzeniach ochrany vlka.

🤝 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripomenulo v liste, adresovanom Virginijusovi Sinkevičiusovi, eurokomisárovi pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo, že Slovensko sa zasadzuje za zachovanie právnej ochrany vlka dravého v Európe. Európsku komisiu o tejto skutočnosti informoval slovenský minister životného prostredia Ján Budaj, ktorého prekvapili náhle iniciatívy EP za zmenu doterajšej ochrany. K iniciatíve ministra Budaja sa pripojilo ďalších 11 ministrov EÚ – z Bulharska, Cypru, Grécka, Írska, Luxemburska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinska a Španielska.

ℹ Enviroministri týchto krajín zaujali jasné stanovisko a potvrdili spoločný názor, že by bolo chybou oslabovať právnu ochranu vlka, ktorý je jedinou prirodzenou bariérou pred pandémiou afrického moru ošípaných, ale aj pred premnožením raticovej zveri. Na Slovensku poznáme oba tieto problémy. Vieme, že spôsobujú násobne väčšie škody, než vlk. Pandémia AMO a premnoženie raticovej zveri už zasiahli väčšinu územia nášho štátu, preto nie je v našom záujme obmedzovať ochranu, akú nám pred obidvomi problémami poskytuje vlk dravý.

🟢 Minister Budaj vyjadril uspokojenie, že ochranu vlka podporujú práve aj tie krajiny, kde majú reálnu skúsenosť s jeho výskytom. Je tomu tak preto, lebo si súčasne uvedomujú skúsenosti štátov, kde existuje africký mor ošípaných (AMO) a premnoženie raticovej zveri, ktorá ničí mladé lesné porasty, ale aj poľnohospodárske kultúry.

➡ „Pevne verím, že Európska komisia si zachová ten odborný a zodpovedný prístup k ochrane vzácnych druhov, aký mala doteraz,“ povedal Ján Budaj. Správnou cestou je podľa neho podpora implementácie nástrojov, ktoré umožňuje na Slovensku a aj inde v EÚ kompenzovať škody, spôsobené na hospodárskych zvieratách. MŽP SR diskutuje s farmármi aj o nových možnostiach, ako brániť svoje stáda pred šelmami, pričom nevylučuje ani ochranných odstrel. MŽP SR podporuje opatrenia, ktoré prispievajú k rastu farmárskej komunity a počtu hospodárskych zvierat, pasúcich sa vo voľnej prírode, najmä na tradičných lokalitách v národných parkoch.

Foto: Radimir Siklienka

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy