Envirorezort si pripomína Deň Zeme V pondelok 22. apríla si svet pripomenie Deň Zeme, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o envi…

Envirorezort si pripomína Deň Zeme

V pondelok 22. apríla si svet pripomenie Deň Zeme, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o enviromentálonych problémoch, ako sú zmena klímy, znečistenie, ochrana prírody a ohrozených druhov, ale aj podpora ekologických a udržateľných praktík. Tohtoročnou témou Dňa Zeme je Planéta vs plasty, ktorá poukazuje na celosvetový problém s plastovým odpadom. Zároveň podnecuje na zapájanie sa do rôznych aktivít na ochranu životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje v rámci Dňa Zeme a v spolupráci s rezortnými organizáciami množstvo enviroaktivít pre verejnosť.

Slovenská agentúra životného prostredia oslávi Deň Zeme vzdelávacími aktivitami v Banskej Bystrici a v Stredisku environmentálnej výchovy Dropie v Zemianskej Olči. Väčšina z nich sa uskutoční v spolupráci so žiakmi, dobrovoľníkmi a verejnosťou. V pondelok 22. apríla bude vyhlásená každoročná výzva Jarné upratovanie s Maxom. Ide o aktivitu, počas ktorej môže každý vyčistiť svoje obľúbené prechádzkové miesto alebo okolie domu od voľne pohodeného odpadu. Počas apríla prebieha taktiež vzdelávacia kampaň klímaTyzuj sa. SAŽP si pripomenie Deň Zeme aj realizáciou inovačného vzdelávania pre učiteľov zo škôl v Žilinskom samosprávnom kraji, či stánkom so zážitkovými aktivitami na podujatí Talent Expo veda a technika 2024 v Banskej Bystrici, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici ponúkne edukatívnu zábavu aj burzu rastlín. Tvorivým a zážitkovým dopoludním pre žiakov základných škôl a obľúbeným „Výmenníkom“ rastlín v Kammerhofe si Slovenské banské múzeum 22. apríla pripomenie Deň Zeme. Podujatie štartuje o 9:00, kedy začne interaktívnou akciou Zem baníkov pre fanúšikov hádaniek a zábavných úloh. Pri plnení desiatich zadaní z baníckej histórie a ekológie sa žiaci dozvedia napríklad, koľko slonov afrických by vyvážilo množstvo striebra vyťaženého v Banskej Štiavnici v roku 1740, prečo sa na nádvorí Kammerhofu nesmú sadiť stromy, a čo sa dá pripraviť z plodov pestovaných v tamojšej komunitnej záhrade.

Správa Pieninského národného parku organizuje 22. apríla podujatie v Ždiari v Bachledovej Doline. Zamerané bude na sadenie stromčekov, čistenie okolia zjazdoviek, interaktívne workshopy, prednášky a taktiež na odborný výklad k monitoringu vtákov.

Správa Národného Parku Poloniny organizuje v utorok 23. apríla 2024 hravé edukačné aktivity v areáli kaštieľa pre deti materských škôl v okrese Snina. V dňoch 25. a 26. apríla 2024 pripravili zamestnanci národného parku kultúrno-výchovný program v kinosále Domu kultúry pre žiakov a učiteľov základných škôl okresu Snina, ktorý pútavou formou upozorňuje na dôležitosť ochrany prírody a poukazuje na prírodné hodnoty národného parku.

Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi pripravuje 23. apríla 2024 podujatie pre žiakov materských a základných škôl v Stredisku environmentálnej výchovy Prvosienka. Podujatie sa začne o 9:00, žiaci sa môžu tešiť na rôzne aktivity, ako napr. pozorovanie bocianieho hniezda, sadenie vlastnej rastlinky s ochutnávkou bylinkových čajov, stanovište zamerané na odpad a jeho separáciu, premietanie envirofilmov či tvorivé dielne.

Vodohospodárska výstavba organizuje vo štvrtok 25. apríla 2024 pre žiakov 2. stupňa základných škôl exkurziu na Vodnej elektrárni Gabčíkovo. Začne v infocentre Gabčíkovo, kde si žiaci budú môcť vyskúšať interaktívne panely, dozvedieť sa o projekte Living rivers alebo si pozrieť film o VD Gabčíkovo.

Pre viac informácií odporúčame sledovať weby organizácií ministerstva životného prostredia, ktoré nájdete na našej webovej stránke https://www.minzp.sk/kontakty/.

Začiatky Dňa Zeme sa datujú do roku 1969, keď mierový aktivista John McConnell navrhol, aby sa jeden deň venoval Zemi a myšlienke mieru. McConnell navrhol termín 22. apríla, pretože je to deň jarnej rovnodennosti na severnej pologuli.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy