🤝ŽSK PODPORÍ PROJEKTY SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY 👨‍👩‍👧‍👦 Žilinský samosprávny kraj vypisuje výzvu na pre…

🤝ŽSK PODPORÍ PROJEKTY SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY 👨‍👩‍👧‍👦

Žilinský samosprávny kraj vypisuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu ŽSK kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výzva je v oblasti prevencie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov:

👉 Organizovanie a sprostredkovanie nízkoprahových programov, tréningov a aktivít zameraných na primárnu prevenciu sociálnopatologických javov u detí a mladých dospelých
👉Organizovanie preventívnych programov, tréningov a aktivít zameraných na problematiku predchádzania násilia páchaného na deťoch, edukáciu detí a mladých dospelých
👉 Organizovanie aktivít zameraných na rómsku problematiku s dôrazom na sociálnu inklúziu

📩Žiadosť spolu s projektom musí byť doručená na Úrad Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. marca 2023. Projekty musia byť realizované na území Žilinského samosprávneho kraja.

Informácie k predkladaniu žiadostí spolu s projektmi, ako aj s konkrétnymi odkazmi na príslušné tlačivá nájdete na: https://bit.ly/3Hvmaow

ℹ️viac info: https://bit.ly/3YeWofc

#zsk #zilinskykraj

Autor správy, foto a správu publikoval Žilinský Samosprávny Kraj on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy