🟥 HOAX ➡️ za (ne)zachovanie chovu Norika muránskeho na Muránskej planine môže envirorezort ❌ Na sociálnych sieťach sa šíria dez…

🟥 HOAX ➡️ za (ne)zachovanie chovu Norika muránskeho na Muránskej planine môže envirorezort

❌ Na sociálnych sieťach sa šíria dezinformácie a hoaxy o ambíciách štátneho podniku LESY SR, patriaceho pod ministerstvo pôdohospodárstva, ukončiť chov norika muránskeho na stredisku Veľká Lúka na Muránskej planine.
❗️Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Správa Národného parku Muránska planina (S-NPMP) považuje za podstatné, aby Lesy SR zachovali chov koní na Muránskej planine.
✅ Norik muránsky je podstatný nielen pre prírodný ekosystém, ale aj kvôli tomu, že chov týchto koní je naše národné dedičstvo.
✅ Je neoddeliteľné späté s muránskym regiónom.
✅ Norik muránskeho typu jednoznačne patrí na Muránsku planinu.

🟥 HOAX: Envirorezort chce zlikvidovať chov koní na Muránskej planine.
🟩 PRAVDA: S-NPMP ponúkla Lesom SR rozdelenie nákladov za chov norika muránskeho typu podľa toho, ako samotné Lesy SR žiadali. Základný výpočet bol postavený na tom, koľko koní sa chová na území národného parku. Treba však podotknúť, že to nie sú tie rovnaké jedince, keďže sa jednotlivé kone striedajú medzi dvomi chovnými stanicami. Ide však o 1/3 nákladov z celkových nákladov za chov koní, keďže aj približne 1/3 z celkového počtu koní sa nachádza na území národného parku a zbytok nákladov (2/3) zabezpečia Lesy SR. Okrem toho, Lesom SR by bolo poskytnuté BEZODPLATNÉ využívanie nehnuteľností a lúk v správe národného parku. S-NPMP by navyše zveľaďovala, rekonštruovala a udržiavala nehnuteľnosti a infraštruktúru potrebné na chov koní. ❗️Takéto pravidelné financovanie chov norika muránskeho doteraz nikdy nemal garantované.

🟥 HOAX: Envirorezort sťahuje kone preč z Muránskej planine.
🟩 PRAVDA: Envirorezort (v tomto prípade MŽP SR a S-NPMP) presadzuje chov koní na Muránskej planine. Starostlivosť o kone zabezpečujú Lesy SR patriace pod agrorezort a práve tento štátny podnik chce presťahovať kone z Muránskej planine do žrebčina v Topoľciankach. Envirorezort ponúklo finančné plnenie a bezodplatné využívanie potrebnej infraštruktúry. Zo vzájomnej dohody o zachovaní chovu koní prekvapivo cúvli Lesy SR, napriek tomu, že o dohode písalo aj samotné ministerstvo pôdohospodárstva: https://www.mpsr.sk/hladame-riesenie-pre…/52-37–18531…

🟥 HOAX: Zonáciou sa zničil chov koní na Muránskej planine.
🟩 PRAVDA: Zonácia nemá žiaden vplyv na majetkové pomery na území. Zonáciou sa určuje stupeň ochrany prírody. Delimitáciou pozemkov po reforme národných parkov, priestory a lúky, ktoré spravovali Lesy SR a slúžili na chov koní, spravuje S-NPMP. A práve tieto isté pozemky a priestory, S-NPMP ponúkla Lesom SR na bezodplatné využívanie na chov koní

🟥 HOAX: Národný park si pýta komerčný prenájom priestorov.
🟩 PRAVDA: S-NPMP si nepýta žiaden komerčný prenájom, alebo iné finančné plnenie, ktoré sa týkajú chovu koní na Muránskej planine od Lesov SR. Budovy poskytuje bezodplatne, navyše sa zaviazala na finacovanie ich údržby a základnej rekonštrukcie. Navyše, S-NPMP súhlasila s finančným podieľaním sa na chove, tak ako to požadovali Lesy SR podľa ich vlastného výpočtu (pôvodne cca 200 tisíc eur za 2023, neskôr cca 300 tisíc eur). Informáciu o tejto dohode uverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na svojom webe tu: https://www.mpsr.sk/hladame-riesenie-pre…/52-37–18531…
❗️Lesy SR doteraz ani od envirorezortu a pravidelne ani zo štátneho rozpočtu nedostávali na chov žiadne dodatočné finančné prostriedky, preto je rozhodnutie neakceptovať tieto podmienky prekvapujúca.
🟢 Pre Národný park Muránska planina je chov norika muránskeho dôležitý a chceme túto oblasť zachovať.
✅ Správa národného parku je pripravená spolufinancovať chov koní z vlastných zdrojov a navyše zveľaďovať stanicu na Veľkej Lúke, tak aby bola kvalitnejšie zabezpečená pre potreby chovu koní ale aj pre využívanie koní na prírodný manažment lesa.
✅ V neposlednom rade, tento vzácny kôň si zaslúži aj väčšiu pozornosť verejnosti.
❌Navrhovaný presun z voľnej prírody do Topoľčianok je nezlučiteľný so zachovaním jeho jedinečných vlastností a pre zvieratá by predstavoval stres.

#norika #norikamuranskehotypu #norikamura #muranskaplanina #muranski #muranskaplanina #muranskaplaninanationalpark #chovkoni

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy