📌 VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ČLENA/ČLENKU RADY FONDU NA PODPORU UMENIA ZA OBLASŤ NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA 📑 Minist…

📌 VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ČLENA/ČLENKU RADY FONDU NA PODPORU UMENIA ZA OBLASŤ NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

📑 Ministerka kultúry Natália Milanová vyhlasuje výzvu pre profesijné združenia aktívne činné v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, ktoré sú registrované alebo evidované na Ministerstve vnútra SR, a právnické osoby zriadené zákonom, ktoré pôsobia v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu, na predkladanie návrhov na vymenovanie člena/členky Rady Fond na podporu umenia:
👉 za oblasť NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

👥 Rada Fondu na podporu umenia má spolu 9 členov, každé dva roky sa obmieňa tretina členov. Z predložených návrhov spĺňajúcich požadované kritériá vymenuje ministerka kultúry v súlade s platnou legislatívou jedného člena/členku rady za oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva.

📅 Návrh na vymenovanie člena/členky Rady Fondu na podporu umenia spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť najneskôr do 28. februára 2023 do 15.00 hod. osobne do podateľne MK SR alebo poštou.

Ďalšie informácie, náležitosti a požiadavky, ktoré musí záujemca/záujemkyňa spĺňať, sa dočítate na ➡️ https://bit.ly/TS-RadaFPU

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy