ZELENÍ NIELEN UNIFORMAMI, ALE AJ KONKRÉTNYMI KROKMI ♻️ Na prvý pohľad sa môže zdať, že vojenstvo a ochrana životného prostredia…

ZELENÍ NIELEN UNIFORMAMI, ALE AJ KONKRÉTNYMI KROKMI ♻️

Na prvý pohľad sa môže zdať, že vojenstvo a ochrana životného prostredia nejde celkom dokopy. Omyl. Aj náš rezort citlivo vníma čoraz naliehavejšiu potrebu uplatňovania zelených riešení a snažíme sa ich zavádzať v čo najširšom spektre oblastí, ako sú:

📌 investície do obnovy a údržby budov podporujúce ich energetickú efektívnosť, ale aj zvelaďovanie ich okolia
📌 ekologické riešenia v rámci vozového parku, kde postupne nahrádzame zastarané osobné vozidlá so spaľovacím motorom za nové elektromobily
📌 ochrana životného prostredia prostredníctvom environmentálnych sanácií
📌 či zelené verejné obstarávanie.

Detaily opatrení definujú schválený Akčný plán obnovy budov v správe MO SR a Akčný plán rozvoja čistej mobility v podmienkach rezortu obrany.

Medzi inovatívne zelené projekty patria o.i.:

✅ výstavba nového Vojenského archívu v Trnave, pri ktorom sa počíta so zelenými strechami, solárnymi panelmi či využitím dažďovej vody na automatickú závlahu
✅ alebo výstavba prvej rezortnej materskej škôlky na Slovensku, ktorá bude spĺňať všetky moderné ekologické trendy, ako napr. zelená strecha či fotovoltika, a zároveň jej vzdelávací program bude obohatený o environmentálny obsah.

Do plnenia zelených ambícií sa aktívne zapájajú aj podriadené organizácie MO SR:

🌲 Vojenské lesy a majetky o.i. v rámci projektov na znižovanie environmentálnej záťaže či sanáciu a revitalizáciu životného prostredia znečisteného kontaminantmi z vojenských areálov
👮‍♀️ či Vojenská polícia, ktorá sa v rámci boja proti envirokriminalite zameriava na predchádzanie vzniku nelegálnych skládok odpadov na území vojenských obvodov.

Vďaka týmto projektom a spolupráci má u nás životné prostredie zelenú. Všetkým prajeme pekný Zelený štvrtok – možno aj s nejakou prospešnou zelenou aktivitou. 🌱🐰

#mosr #eko #vlmsr #zelenyrezort

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo obrany Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy