VÝZVY PRE SLOVENSKÚ PRÍRODU 🌱💧 Píše tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová 👇 Vládnutie v súčasnej podobe sa pravdep…

VÝZVY PRE SLOVENSKÚ PRÍRODU 🌱💧
Píše tímlíderka SaS pre životné prostredie Anna Zemanová 👇
Vládnutie v súčasnej podobe sa pravdepodobne blíži ku koncu, a preto je dôležité pozrieť sa na výzvy, ktoré stoja pred (súčasným aj budúcim) ministrom životného prostredia.
💧 Vodné stavby v majetku štátu sú v havarijnom stave a sú zanedbané aj protipovodňové opatrenia, ktoré by mali byť v prvom rade realizované na princípe obozretnosti a prevencie.
🚰 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. je na chvoste záujmu a napriek tomu, že ide o strategický podnik, neustále ho štát drží v strate. Funguje so strojmi, ktoré patria do múzea, nemá dostatočnú výbavu na rýchly zásah, napríklad pri stavaní protipovodňových bariér. Údržba tokov sa vykonáva v minimálnom rozsahu. Vďaka tomu prestáva aj naše najväčšie vodné dielo plniť protipovodňovú funkciu a stáva sa z neho len vodná elektráreň, cez ktorú vedie medzinárodná plavebná cesta.
🗺 Stále nie je zapracovaná mapa protipovodňového ohrozenia do územných plánov. Projekty na budovanie a rekonštrukciu infraštruktúry vodného hospodárstva sú nevyhnutné.
💶 Dôležité budú tiež projekty na budovanie a rekonštrukciu infraštruktúry vodného hospodárstva zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti a zdrojov Environmentálneho fondu.
🌬 V oblasti ochrany ovzdušia – predovšetkým zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti – sa musí sústrediť na nákladovo-efektívnu podporu dekarbonizácie priemyslu, pričom musia podporiť zavádzanie najlepších aktuálne dostupných technológií v priemyselnej výrobe a priemyselných procesoch.
🌡Je nevyhnutné nájsť prostriedky na dobudovanie a prevádzkovanie monitorovacej siete prevádzky SHMÚ na monitoring kvality ovzdušia, klímy, vôd a meteorológie.
🌾 Ministerstvo musí aj naďalej venovať veľkú pozornosť ochrane podzemných aj povrchových vôd. Dokončiť schválenie Akčného plánu záchrany Žitného ostrova a nastavenie konkrétnych opatrení a krokov, vrátane zamerania sa na odstránenie vplyvov environmentálnych záťaží.

Kvalitná voda 💦 je najcennejším, čo na Slovensku máme. Varíme z nej nedeľnú polievku, nalievame si ju do pohárov, bazénov, polievame ňou záhradu a napájame hospodárske zvieratá. Zdravá pitná voda nie je samozrejmosť a práve Ministerstvo životného prostredia musí urobiť všetko pre to, aby na znečistenie vôd nedoplatili ďalšie generácie. 🍀

Autor správy, foto a správu publikoval Sloboda a Solidarita on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy