Reakcia na rozsudok Súdneho dvora EÚ: Envirorezort už podniká kroky k znižovaniu znečistenia ovzdušia na Slovensku 👈 ℹ Slovens…

Reakcia na rozsudok Súdneho dvora EÚ: Envirorezort už podniká kroky k znižovaniu znečistenia ovzdušia na Slovensku 👈

ℹ Slovenská republika si len čiastočne splnila povinnosti v oblasti dodržiavania limitných hodnôt prachových častíc PM10. Dnes o tom rozhodol Súdny dvor Európskej únie, ktorý tak vyhovel žalobe Európskej komisie z júna 2021. Dôvodom jej podania bolo prekračovanie maximálnych hodnôt častíc PM10 nameraných v ovzduší v Jelšave a aglomerácii Košice v rokoch 2005 až 2019. Ministerstvo životného prostredia SR rešpektuje rozhodnutie Súdneho dvora.

✅ Envirorezort chce Európskej komisii v najbližších týždňoch predstaviť opatrenia na úplnú nápravu nepriaznivého stavu pretrvávajúceho už takmer dve desaťročia.🤝 Experti MŽP SR v spolupráci s Environmentálnym fondom pripravujú výzvu pre obce s najvyššou mierou znečistenia ovzdušia.

✅ Výzva bude zameraná na výmenu starých kotlov či podporu výroby drevených brikiet a peletiek. Takýto krok má prispieť k zvýšeniu kvality ovzdušia, ktoré nebude znečisťované spaľovaním druhotných tuhých palív značne prispievajúcich k vytváraniu smogu.

🟧 Konanie pre porušenie povinností v oblasti ochrany ovzdušia začala Európska komisia voči Slovensku už v roku 2009. ❕ „Ide o ďalšie konanie, o ktoré sme sa nijako nepričinili, no budeme musieť vyvinúť enormné úsilie, aby sme zabránili prípadnému uloženiu sankcií zo strany Európskej komisie, na ktoré opäť nedoplatí nikto iný, než občania Slovenska,“ zdôraznil dočasne poverený minister životného Ján Budaj.

❗️ Európska komisia zahájila konanie za znečistené ovzdušie za prvej vlády Roberta Fica (2006-2010) v roku 2009. Post ministra životného prostredia vtedy postupne zastávali Jaroslav Izák – SNS, Ján Chrbet – SNS, Ján Mikolaj – SNS, Viliam Turský – SNS, Dušan Čaplovič – SMER SD a Jozef Medveď – SMER SD. K náprave nedošlo ani počas druhej a tretej vlády Roberta Fica (2012–2016 a 2016-2020), kedy funkciu šéfa envirorezortu zastávali Peter Žiga – SMER SD (2012-2016) a László Sólymos MOST – HÍD (2016-2020).

☑ Ochrana ovzdušia patrí medzi priority súčasného vedenia MŽP SR. Aj preto MŽP SR v decembri 2020 spustilo webovú aplikáciu dnesdycham.sk, na ktorej môže verejnosť sledovať kvalitu ovzdušia vo vybraných lokalitách Slovenska. Vo februári by mal byť v Národnej rade SR schvaľovaný zákon o ochrane ovzdušia. Jeho cieľom je znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu či znižovanie emisií priamo na zdroji. V legislatívnom procese sú zároveň ďalšie tri návrhy zákonov dôležité pre ochranu ovzdušia na Slovensku – zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a klimatický zákon.

Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.minzp.sk/spravy/februar/reakcia-rozsudok-sudneho-dvora-eu-envirorezort-podnika-kroky-k-znizovaniu-znecistenia-ovzdusia-slovensku.html

#mžpsr #ochranaovzdusia #Slovensko #EU

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy