PREPOJENIE CIVILNÝCH A VOJENSKÝCH EXPERTOV S INOVÁTORMI V INOVAČNO-TECHNOLOGICKOM EKOSYSTÉME ☘ Severoatlantický akcelerátor pr…

PREPOJENIE CIVILNÝCH A VOJENSKÝCH EXPERTOV S INOVÁTORMI V INOVAČNO-TECHNOLOGICKOM EKOSYSTÉME ☘

Severoatlantický akcelerátor pre inovácie v obrane (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) známy aj pod skratkou „DIANA“ vychádza z agendy NATO 2030 ako mechanizmus na posilnenie spolupráce aliančných štruktúr s civilným sektorom a na udržanie technologickej výhody formou inovatívnych riešení. Najlepšie riešenia získajú prístup k vládnym a vojenským obstarávateľom v 30 spojeneckých krajinách.

ČO JE CIEĽOM?
📌 prilákať inovátorov z oblasti technológií s dvojakým využitím a napojiť ich na koncových užívateľov
📌 urýchliť prijatie dôveryhodných EDTs (emerging and disruptive technologies) riešení
📌 podnietiť edukáciu v oblasti obrany a bezpečnosti

KEDY BUDÚ ZVEREJNENÉ PRVÉ PROGRAMOVÉ VÝZVY?
📢 apríl 2023

KTO JE OPRÁVNENÝ ÚČASTNÍK?
✔ venuje sa niektorej z 8️⃣ uvedených prioritných technologických oblastí
✔ sídli v jednej z krajín NATO
✔ venuje sa výskumno-vývojovým aktivitám v oblasti tzv. „deep tech“ a technológiám dvojakého použitia minimálne na úrovni technologickej pripravenosti 4️⃣
✔ ďalšie kritériá výberu budú nastavené pre každú výzvu individuálne

ČO SA HODNOTÍ?
✏ prevádzková použiteľnosť produktu
✏ technologická realizovateľnosť
✏ komerčná životaschopnosť
✏ transformačná povaha navrhovaného riešenia

AKÉ SÚ VÝHODY PARTICIPÁCIE?
🔍 GRANTY: finančné prostriedky na pokrytie nákladov na dobu max. 12 mesiacov
🔍 MENTORSTVO A VZDELÁVANIE: konzultácie s mentormi z veľkých technologických spoločností, s koncovými používateľmi (ozbrojené sily) a s expertmi na verejné obstarávanie
🔍 PRÍLEŽITOSTI NA TESTOVANIE: prístup k sieti viac ako 60 testovacích centier rozmiestnených v krajinách NATO
🔍 SPOJENIE S INVESTORMI: aktívne prepojenie inovátorov s dôveryhodnými spojeneckými investormi
🔍 PRÍSTUP NA TRHY V KRAJINÁCH NATO: prístup ku kapitálu alebo uzavretie zmluvného vzťahu o ďalšom vývoji a aplikácii s potenciálnym záujemcom o technologické riešenie

Kontaktný bod pre SR: mimorozpoctove.zdroje@mod.gov.sk
Viac info nájdete na: https://www.mosr.sk/severoatlanticky-akcelerator-pre-obranne-inovacie-diana/?fbclid=IwAR38vpcosMzTQ82NTCYSsm3NHIMW5Ax4tF9oA1MThWJMc6Y_59_z8_xgUFY

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo obrany Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy