PRELOMOVÁ ZMENA PRI ROZVOJI A PODPORE DOBROVOĽNÍCTVA 👍 Národná rada SR dnes dala zelenú novele zákona o dobrovoľníctve, ktorú p…

PRELOMOVÁ ZMENA PRI ROZVOJI A PODPORE DOBROVOĽNÍCTVA 👍

Národná rada SR dnes dala zelenú novele zákona o dobrovoľníctve, ktorú predložil Roman Mikulec – minister vnútra SR. Prináša prelomovú zmenu na komplexné „upratanie systému“, ktorý bol dlhé roky neriešený, a nastavenie jasných podmienok.

💬 „Dobrovoľnícke aktivity vnímame ako neoddeliteľnú a vítanú súčasť života každého občana a spoločnosti. Aj vojna na Ukrajine nám všetkým ukázala, že najlepším krokom je vzájomná spolupráca. Novelou zákona však do tohto dlhé roky predchádzajúcimi vládami neriešeného systému vkladáme poriadok a o štátnu dotáciu sa budú môcť uchádzať len subjekty, ktoré splnia určité kritéria kvality,” povedal minister vnútra.

DOBROVOĽNÁ AKREDITÁCIA A PODPORA ZO STRANY ŠTÁTU
➡ Právna úprava umožní rozvoj dobrovoľníctva, na čo zároveň nadväzuje rámec pre finančnú podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov v budúcnosti zo strany štátu.

💬 “Mechanizmus podpory bude fungovať na dobrovoľnej akreditácii organizácií, ktoré dlhodobo pracujú s dobrovoľníkmi. Zo strany štátnych autorít tak budeme mať možnosť overiť spôsobilosti vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti – právnickej osoby v oblasti dobrovoľníckych činností,” doplnil Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.

PODMIENKY PRE ZÍSKANIE DOTÁCIE
➡ Na to, aby dobrovoľnícke organizácie získali dotáciu od štátu, budú musieť napríklad preukázať aktívne vykonávanie dobrovoľníckej činnosti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti, mať personálne zabezpečenie dobrovoľníckeho programu, zavedený systém evidencie dobrovoľníkov v organizácii či systém zaškolenia a prípravy dobrovoľníkov.
➡ Po získaní akreditácie môžu dobrovoľnícke organizácie požiadať ministerstvo vnútra o poskytnutie dotácie.

💬 „Veríme, že akreditácia organizácií komisiou ministerstva vnútra na oblasť dobrovoľníckych činností bude tiež slúžiť ako značka kvality pre dobrovoľnícke organizácie. Zoznam akreditovaných subjektov budeme zverejňovať na webovom sídle ministerstva vnútra,” povedal Roman Mikulec.

V tejto súvislosti sa mení aj zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a Zákonník práce.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy