NOVÝ VÝBOR BEZPEČNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSILNÍ NAŠU ODOLNOSŤ VOČI PÔSOBENIU HYBRIDNÝCH HROZIEB 🛡️ Medzi strategické…

NOVÝ VÝBOR BEZPEČNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY POSILNÍ NAŠU ODOLNOSŤ VOČI PÔSOBENIU HYBRIDNÝCH HROZIEB 🛡️

Medzi strategické bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky patrí aj pripravenosť štátu a spoločnosti efektívne a koordinovane reagovať na hybridné hrozby, vrátane šírenia dezinformácií. Vláda Slovenskej republiky dnes schválila novelu zákona o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru, v rámci ktorej vzniká stály výbor pre hybridné hrozby. Týmto krokom plníme záväzok z Programového vyhlásenia vlády SR posilňovať kapacity na celoštátnej úrovni v oblasti hybridných hrozieb. ✅

➡️ Vznikom tohto výboru reagujeme na aktuálny dynamický vývoj medzinárodného bezpečnostného prostredia, v ktorom čoraz viac získava na význame pôsobenie hybridných operácií. Ich cieľom je podrývanie demokratického usporiadania, šírenie nedôvery verejnosti voči inštitúciám a v konečnom dôsledku rozdelenie spoločnosti.

🤝 Nový výbor posilní medzirezortnú spoluprácu v tejto oblasti a je zároveň odkazom pre nepriateľských aktérov konajúcich proti bezpečnostným a iným záujmom Slovenskej republiky – Slovensko je odhodlané rozhodne reagovať na ich hybridné pôsobenie.

#hybridnehrozby

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo obrany Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy