👩‍⚕️👨‍⚕️Rezidentské štúdium pokračuje, pediatri aj iní rezidenti budú prijímaní od októbra už v inovovanom programe. Od 1. feb…

👩‍⚕️👨‍⚕️Rezidentské štúdium pokračuje, pediatri aj iní rezidenti budú prijímaní od októbra už v inovovanom programe.

Od 1. februára tohto roka sa umožňuje zaraďovanie lekárov do rezidentského štúdia len v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Lekári, samozrejme, aj naďalej majú možnosť zaradenia sa do všetkých špecializačných odborov aj mimo rezidentského štúdia.

Zoznam zaradených špecializačných odborov do rezidentského štúdia pre zdravotnícke povolanie lekár opätovne prehodnotíme k októbru roka 2023.

Tieto zmeny sa budú týkať najmä významnejšej participácie samosprávnych krajov na organizácii a priebehu rezidentského štúdia, ako aj na prijatí rozhodnutí o filozofii a cieľoch rezidentského štúdia.

Zjednodušene povedané, bude sa riešiť, či sa bude rezidentské štúdium implementovať iba v primárnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách, alebo sa uplatní tento projekt v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Aktualizácia zodpovie aj na otázky vo vzťahu k financovaniu rezidentského štúdia.

Zdravotníci sa môžu do špecializačného štúdia prihlásiť vždy k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka. Väčšina absolventov medicíny využíva na prihlásenie sa októbrový termín, keďže svoje štúdium ukončujú v letných mesiacoch roka.

Odkedy rezidentské štúdium existuje, využilo možnosť prihlásenia sa na špecializačné štúdium v mesiaci februári sumárne na všetkých lekárskych fakultách 35 absolventov, vlani to bolo 5 lekárov. Pre porovnanie, v októbrovom termíne sa za celé obdobie existencie rezidentského štúdia prihlásilo 208 lekárov, minulý rok 28.

Vzniknutá situácia bola intenzívne komunikovaná aj so štyrmi lekárskymi fakultami, s ktorými má rezort podpísanú zmluvu o spolupráci. Vzdelávacie ustanovizne následne informovali potenciálnych záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia „pediatrie a ďalších špecializačných odborov“.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy