🇪🇺 FINANCIE Z EÚ PODPORILI AJ TURIZMUS V KRUPINE ČI OCHRANU LESOV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI V minulom programovom období program In…

🇪🇺 FINANCIE Z EÚ PODPORILI AJ TURIZMUS V KRUPINE ČI OCHRANU LESOV V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

V minulom programovom období program Interreg Stredná Európa pomáhal pri ochrane lesov pred zmenou klímy či ochrane historických pamiatok. Podporu získal napríklad projekt SALUTE4CE, do ktorého bol zapojený aj Liptovský Mikuláš. Projekt podporil výsadbu pôvodnej a klimaticky odolnej vegetácie v lesoch.

Ďalším úspešným projektom bol projekt Ruins, ktorého cieľom bolo vdýchnuť nový život stredovekým zrúcaninám prostredníctvom moderného riadenia a nového využitia. Výsledkom projektu je lepšia starostlivosť o pevnosť Bzovík v okrese Krupina a podpora turizmu v tejto oblasti.

👉 ĎALŠIE REGIÓNY MAJÚ ŠANCU USPIEŤ – ZAPOJTE SA DO ROZVOJA SVOJHO REGIÓNU VĎAKA EUROFONDOM

Interreg Stredná Európa je program nadnárodnej spolupráce financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výzva je určená pre verejný a súkromný sektor vrátane malých a stredných podnikov, pre neziskové či medzinárodné organizácie. Podmienkou je zapojenie minimálne troch partnerov z troch rôznych krajín programu Interreg Stredná Európa. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sa môžu predkladať do 17. mája.

📊 AKÉ PROJEKTY MAJÚ ŠANCU USPIEŤ?

Záujemcovia môžu získať príspevok napríklad na projekty zvyšovania odolnosti voči následkom klimatických zmien, na podporu obehového hospodárstva či udržateľnej spotreby, na ochranu prírody a rozvoj inovácií, ale aj na vylepšenie dopravnej siete či posilnenie riadenia pre integrovaný územný rozvoj v strednej Európe.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Programy nadnárodnej spolupráce – Národné kontaktné body

Autor správy, foto a správu publikoval Úrad vlády Slovenskej republiky on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy