🆘 EURÓPSKY DEŇ ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 1️⃣1️⃣2️⃣ Číslo 112 má svoj deň v celej EÚ a teda aj na Slovensku symbolicky 11. 2. Pr…

🆘 EURÓPSKY DEŇ ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 1️⃣1️⃣2️⃣

Číslo 112 má svoj deň v celej EÚ a teda aj na Slovensku symbolicky 11. 2. Prinášame pri tejto príležitosti odporúčania, ako správne používať číslo 112.

🆘 KEDY KONTAKTOVAŤ 112?
➡️ Číslo tiesňového volania 112 kontaktujte v prípadoch tiesne, keď je bezprostredne v ohrození život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. Volať na 112 možno bezplatne a nepretržite, 24 hodín denne, z akéhokoľvek telefónu.
➡️ Operátori na 112 skoordinujú pomoc a zabezpečia vyslanie zdravotníkov, hasičov, polície, horských záchranárov alebo aj ďalších zložiek k integrovaného záchranného systému podľa druhu udalosti.

❌ KEDY NA 112 NEVOLAŤ?
➡️ Na linku 112 rozhodne nevolajte, keď nie ste v tiesni alebo nie ste svedkom mimoriadnej udalosti. Bezdôvodným volaním sťažujete privolanie pomoci niekomu, kto ju naozaj potrebuje.
➡️ Ak chcete len zistiť, či tiesňové volanie funguje.
➡️ Ak chcete ohlásiť vymyslenú udalosť.
➡ Ak sa chcete len pobaviť.
➡️ Ak sa chcete porozprávať.
➡️ Ak sa chcete len o niečom informovať (napr. o telefónnych číslach, cestovnom poriadku a podobne).

✅ BENEFITY ČÍSLA 112
➡️ Funguje v celej EÚ a v niektorých ďalších štátoch, na Slovensku od júla 2003. V čase zvýšenej mobility si tak obyvatelia EÚ nemusia pri cestovaní zisťovať a pamätať národné tiesňové čísla a rýchlejšie si vedia privolať pomoc v tiesni.
➡️ Číslo 112 uľahčuje privolanie pomoci aj cudzincov u nás, ktorí nemusia poznať naše národné čísla. Operátori sú pripravení komunikovať aj v iných jazykoch.
➡️ Jedine na 112 sa dovoláte v prípade, že nemáte v danej lokalite signál vlastnej mobilnej siete, alebo nemáte v mobile vloženú SIM kartu.
➡️ Jedine číslo 112 je možné kontaktovať okrem volania aj prostredníctvom SMS a cez systém eCall vo vozidlách. SMS služba je určená pre sluchovo znevýhodnených a tiež situácie, keď občan nemôže bezpečne telefonovať (je svedkom trestnej činnosti, obeťou útoku).

🆘 112 VERSUS 150, 155, 158
➡️ Okrem čísla 112 fungujú na Slovensku aj národné tiesňové čísla: 150 (Hasičský a záchranný zbor), 155 (záchranná zdravotná služba) a Policajný zbor (158), prostredníctvom ktorých si občania tiež privolajú pomoc v tiesni. Linku pomoci má aj Horská záchranná služba (18 300).
➡️ Na 112 voláme pri stavoch tiesne a mimoriadnych udalostiach, keď je potrebný zásah viacerých záchranných zložiek. Ide napríklad o dopravné nehody, úniky nebezpečných látok, povodne, veľké požiare a živelné pohromy.
➡️ Volajte na 112, aj keď neviete s určitosťou, ktorú záchrannú zložku kontaktovať, alebo zabudnete v strese iné tiesňové čísla.
➡️ Pri kontaktovaní 112 a ďalších tiesňových čísel funguje lokalizácia volajúceho, ktorá dokáže zrýchliť záchrannú akciu a umožňuje vyslanie pomoci, aj keď volajúci nevie udať presné miesto, kde sa nachádza.

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy