✅ Environmentálny fond aktuálne vyhlasuje dotáciu na zatepľovanie verejných budov. Termín na podanie žiadosti je do 2. marca 202…

✅ Environmentálny fond aktuálne vyhlasuje dotáciu na zatepľovanie verejných budov. Termín na podanie žiadosti je do 2. marca 2023.

ℹ️ Pomoc pri znižovaní energetickej náročnosti existujúcich verejných budov poskytuje Environmentálny fond až do výšky 400 000 eur na jednu žiadosť.

Oprávnení žiadatelia:
➡️obce a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
➡️samosprávne kraje a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
➡️právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Čo je možné z dotácie realizovať❓
1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
2. zateplenie/výmena strechy
3. výmena okien, dverí a sklenených stien
4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Ako vedľajšie aktivity je možné realizovať aj:
1.modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody
2. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
3. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
4. prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
5. výsadba stromov
6. dažďová záhrada
7. realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba

Viac informácii nájdete tu: https://envirofond.sk/…/12/Specifikacia_oblast-L_2023.pdf
☎️V prípade kontaktujte Environmentálny fond v pracovných dňoch od 8:30 do 15:00 na bezplatnej infolinke 0800 242 242.

👍Environmentálny fond aktuálne vyhlasuje dotáciu na zatepľovanie verejných budov

Pomoc pri znižovaní energetickej náročnosti existujúcich verejných budov poskytuje Environmentálny fond až do výšky 400 000 eur na jednu žiadosť.

Oprávnení žiadatelia:
➡️obce a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou
➡️samosprávne kraje a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom
➡️právnické osoby, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Čo je možné z dotácie realizovať❓

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
2. zateplenie/výmena strechy
3. výmena okien, dverí a sklenených stien
4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

Ako vedľajšie aktivity je možné realizovať aj:

1.modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla, alebo teplej vody
2. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
3. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov
4. prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy
5. výsadba stromov
6. dažďová záhrada
7. realizácia priepustných povrchov v okolí budovy, zatrávňovacia dlažba, vodopriepustná dlažba

Viac informácii nájdete tu: https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2022/12/Specifikacia_oblast-L_2023.pdf

☎️V prípade otázok nás môžete kontaktovať v pracovných dňoch od 8:30 do 15:00 na bezplatnej infolinke 0800 242 242. Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo životného prostredia SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy