⛷ AJ NA LYŽIARSKEJ TRATI PLATIA PRAVIDLÁ, POZNÁTE BIELY KÓDEX? Horská záchranná služba zasahovala tento rok už pri niekoľkých v…

⛷ AJ NA LYŽIARSKEJ TRATI PLATIA PRAVIDLÁ, POZNÁTE BIELY KÓDEX?

Horská záchranná služba zasahovala tento rok už pri niekoľkých vážnych úrazoch v lyžiarskych strediskách. V tejto súvislosti upozornila na nutnosť dodržiavania pravidiel správania lyžiarov a snoubordistov známych ako Biely kódex, ktoré vydáva Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS).

Biely kódex má formu usmernení, povinnosti osôb na lyžiarskej trati upravuje priamo zákon o Horskej záchrannej službe. Prinášame prehľad, čo hovorí Biely kódex, ako aj naša legislatíva.

⚪️ BIELY KÓDEX A PRAVIDLÁ PRE LYŽIAROV
🎿 OHĽADUPLNOSŤ K OSTATNÝM
Lyžiar alebo snoubordista sa musí správať tak, aby neohrozil ostatných ani im nespôsobil škodu.

🎿 KONTROLA RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY
Lyžiar alebo snoubordista sa musí pohybovať kontrolovane. Svoju rýchlosť a štýl jazdy musí prispôsobiť vlastným schopnostiam, prevládajúcim terénnym, snehovým a poveternostným podmienkam a tiež počtu lyžiarov na zjazdovke.

🎿 VOĽBA STOPY
Lyžiar alebo snoubordista prichádzajúci zozadu musí zvoliť takú stopu, aby neohrozil lyžiarov alebo snoubordistov pred sebou.

🎿 PREDBIEHANIE
Lyžiar alebo snoubordista môže predbiehať iného lyžiara alebo snoubordistu zhora alebo zdola a sprava alebo zľava za predpokladu, že ponechá predbiehanému lyžiarovi alebo snoubordistovi dostatočný priestor na akýkoľvek úmyselný alebo neúmyselný pohyb.

🎿 VJAZD, ROZJAZD A VÝSTUP
Lyžiar alebo snoubordista, ktorý vchádza na označenú zjazdovku, chce po zastavení opäť pokračovať v jazde alebo stúpa po zjazdovke nahor, sa musí rozhliadnuť po zjazdovke nahor aj nadol, aby svojím pohybom neohrozil seba ani ostatných.

🎿 ZASTAVENIE NA ZJAZDOVKE
Pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, nesmie lyžiar ani snoubordista zastaviť na zjazdovke na zúženom alebo málo prehľadnom mieste. Po páde na takomto mieste ho musí lyžiar alebo snoubordista čo najskôr opustiť.

🎿 PEŠÍ VÝSTUP ALEBO ZOSTUP
Lyžiar alebo snoubordista, ktorý pešo stúpa alebo zostupuje po zjazdovke, sa musí pohybovať po okraji zjazdovky.

🎿 DODRŽIAVANIE ZNAČIEK A OZNAČENÍ
Lyžiar alebo snoubordista musí dodržiavať všetky značky a označenia.

🎿 POMOC
V prípade nehody je povinnosťou každého lyžiara alebo snoubordistu poskytnúť pomoc.

🎿 TOTOŽNOSŤ
Každý lyžiar, snoubordista a svedok musí po nehode poskytnúť ostatným svoje meno a adresu bez ohľadu na to, či je za nehodu zodpovedný, alebo nie.

ℹ Biely kódex nájdete napríklad v aplikácii HZS, dostupný je aj na stránke Slovenskej lyžiarskej asociácie na odkaze: http://www.slovak-ski.sk/editor/Biely_kodex_FIS_2016.pdf

POVINNOSTI LYŽIAROV PODĽA ZÁKONA O HZS
🎿 Osoba na lyžiarskej trati je povinná:
➡ správať sa tak, aby neohrozila život, zdravie alebo majetok
➡ poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona o HZS.
➡ dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate.

🎿 Lyžiar (aj snoubordista) je povinný prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.

🎿 Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.

🎿 Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iného.

🎿 Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, je povinný také miesto urýchlene opustiť, ak je to možné.

🎿 Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.

ℹ Celý zákon nájdete na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/544/

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy