☣️☢️ KONTROLNÉ CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ CIVILNEJ OCHRANY V ROKU 2022: VIAC AKO 2 800 ANALÝZ Medzi základné zložky integrovaného zác…

☣️☢️ KONTROLNÉ CHEMICKÉ LABORATÓRIÁ CIVILNEJ OCHRANY V ROKU 2022: VIAC AKO 2 800 ANALÝZ

Medzi základné zložky integrovaného záchranného systému patria aj kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany (KCHL CO), ktoré fungujú pod Ministerstvom vnútra SR. Pôsobia v nich špičkoví odborníci na chemické a radiačné analýzy.

📊 V roku 2022 vydalo Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového riadenia MV SR 57 príkazov pre nasadenie KCHL CO.
🧪 Celkovo pracovníci vykonali viac ako 2 800 analýz. Počet zásahov KCHL CO presahuje počet vydaných príkazov, keďže niektoré udalosti si vyžadovali opakované výjazdy s viacnásobným odberom vzoriek a meraní, na ktoré sa už príkaz nevydáva.

➡️ Úlohou zamestnancov kontrolných chemických laboratórií je najmä prieskum a meranie ovzdušia, odoberanie vzoriek podozrivých – väčšinou neznámych látok – a ich chemická alebo radiačná analýza. Sú to rôzne horľavé, dráždivé, škodlivé, jedovaté, karcinogénne látky, výbušné zmesi, látky poškodzujúce životné prostredie. Predmetom analýzy sú často látky, ktorých rizikový charakter nie je možné vopred poznať.

➡️ V rámci sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra fungujú tri takéto laboratóriá: v Nitre, Jasove a Slovenskej Ľupči. Expertnú činnosť vykonávajú priamo v teréne alebo v laboratóriách na domovských pracoviskách.

➡️ V roku 2022 bol potrebný výjazd či vykonanie rozboru KCHL CO pri 20 mimoriadnych udalostiach. Experti KCHL CO boli vyslaní k požiarom vrátane požiarov skládok odpadu, dopravným nehodám s únikom nebezpečnej látky, nálezom neznámych alebo nebezpečných látok či nahláseným zápachom v byte.
➡️ Vykonávali tiež monitoring ovzdušia počas záchranných prác pri odstraňovaní PCB látok v Chemko Strážske a významných podujatiach s bezpečnostnými opatreniami (napríklad návšteva prvej dámy USA na hraniciach s Ukrajinou, Majstrovstvá Európy v hádzanej a Majstrovstvá Európy malom futbale, konferencia GLOBSEC).
➡️ V súvislosti s vojnou na Ukrajine patrili k ich činnosti prednášky a školenia o radiačnej problematike pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a okresné úrady. Súčasťou ich práce sú tiež cvičenia a prezentačné aktivity pre verejnosť.

ℹ KCHL CO poskytujú súčinnosť v oblasti detekčných a analytických prác pre záchranné a bezpečnostné zložky ako Policajný zbor a Hasičský a záchranný zbor, ale aj ďalšie subjekty: okresné úrady, samosprávy, Slovenská inšpekcia životného prostredia či Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR. Zasahujú aj v prípade odôvodnených podnetov, ktoré ohlásia občania prostredníctvom tiesňových liniek.

Civilná ochrana & 112

Autor správy, foto a správu publikoval Ministerstvo vnútra SR on Facebook Zdroj Read More

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Generated by Feedzy